Reklamationsformulär

  Fyll i fälten nedan för att skapa en reklamationsanmälan till Snidex AB.

  * obligatoriska fält

  Objektsinformation

  Kund

  Reklamationsbeskrivning

  Ange vad reklamationen avser

  Information vid reklamationsanmälan

  I enlighet med ABM 07: ”Fel, som märks eller borde ha märkts när varan överlämnas ska reklameras inom en vecka och innan varan monteras. I annat fall ska fel reklameras inom skälig tid.”

  Med skälig tid anses att anmälan ska vara Snidex AB tillhanda inom tre månader från leveransdatum.

  Under förutsättning att samtliga uppgifter är ifylld, meddelar Snidex AB inom en vecka beslut om eventuell åtgärd. Saknas uppgifter kommer ärendet att returneras.

  Vid obefogad reklamation som inte orsakats av Snidex AB debiteras kostnader, lägst 1 000 sek exkl. moms.

  Inga åtgärder/reparationer får påbörjas utan godkännande från Snidex AB.

  Transportskada

  Skada som uppkommit under transport godkänns inte som reklamation utan ska anmälas till transportföretaget och Snidex AB (kundservice@snidex.se).

  OBS! Glöm inte att chauffören ska skriva på fraktsedeln att leveransen är transportskadad.

  Reklamationsanmälan skickas till: Snidex AB, Skolgatan 1, 937 32 Burträsk, kundservice@snidex.se