Eftermarknadsärende

Ibland blir det lite knasigt men det ska vi försöka fixa.

Information vid reklamationsanmälan

I enlighet med ABM 07: ”Fel, som märks eller borde ha märkts när varan överlämnas ska reklameras inom en vecka och innan varan monteras. I annat fall ska fel reklameras inom skälig tid.”

Med skälig tid anses att anmälan ska vara Snidex AB tillhanda inom tre månader från leveransdatum.

Under förutsättning att samtliga uppgifter är ifylld, meddelar Snidex AB inom en vecka beslut om eventuell åtgärd. Saknas uppgifter kommer ärendet att returneras.

Vid obefogad reklamation som inte orsakats av Snidex AB debiteras kostnader, lägst 1 000 sek exkl. moms.

Inga åtgärder/reparationer får påbörjas utan godkännande från Snidex AB.

Transportskada

Skada som uppkommit under transport godkänns inte som reklamation utan ska anmälas till transportföretaget och Snidex AB (kundservice@snidex.se).

OBS! Glöm inte att chauffören ska skriva på fraktsedeln att leveransen är transportskadad.

Reklamationsanmälan skickas till: Snidex AB, Skolgatan 1, 937 32 Burträsk, kundservice@snidex.se

Anmälan

Fyll i fälten nedan för att skapa en eftermarknadsärende till Snidex AB.

*Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen. De personuppgifter som vi samlar in är namn, företag, telefonnummer, emailadress och vi gör det för att kunna behandla er förfrågan samt återkomma till er. Personuppgifterna sparas så länge ärendet är aktuellt och vi lämnar ej ut uppgifterna till en tredje part.

Har ni problem med våra fönster?

Jag hjälper er gärna om ni har några problem med våra fönster. 

Jan-Erik Jonsson
Produktchef, inköpsansvarig glas
jan-erik.jonsson@snidex.se
0914-438 28